Aktualności

15 maja 2019

Specjalny, „rezerwowy” Zespół ds. Infrastruktury KWRiST

fotolia.pl

14 maja 2019 roku odbyło się specjalne posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przedmiotem posiedzenia było wydanie wiążących opinii co do podziału rezerwy subwencji ogólnej oraz projektów będących już wcześniej przedmiotem prac Zespołu, tj.: nowelizacji Prawa wodnego oraz nowego Prawa zamówień publicznych wraz z Przepisami wprowadzającymi.

Podział rezerwy subwencji ogólnej

Resort infrastruktury wreszcie przedstawił propozycję podziału. 124 wnioski zostały w nim uwzględnione – z uwagi na ich wartość oraz kwotę rezerwy dofinansowanie wyniesie nieznacznie mniej niż poziom 50%. 10 zadań niestety nie uzyska dofinansowania – decyzja w odniesieniu do każdego z tych przypadków została przez Ministerstwo uzasadniona. Przedstawiciele resortu zwrócili przy tym uwagę na to, że z jakością wniosków z roku na roku jest w ich opinii coraz gorzej. Dla przykładu została poruszona kwestia szerokości pasa ruchu – czasem podawana jest przez wnioskodawców szerokość 7 metrów…

Ponadto przedstawiciel Ministerstwa Finansów zaproponował doprecyzowanie jeszcze w kryteriach na rok 2019 określeń „środki własne” i „środki inne” – będące w opinii resortu zmianą jedynie redakcyjną. Jak wiadomo, w zeszłym roku złożono mniej wniosków niż było środków do podziału – poziom dofinansowania wyniósł ok. 66% – co skończyło się… szczegółową kontrolą NIK w resorcie finansów. Propozycja to efekt właśnie tej kontroli.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.