Aktualności

22 maja 2019

"Ochrona gruntów rolnych i leśnych" - szkolenie w Lipsku

fotolia.pl

Związek Powiatów Polskich oraz Starostwo Powiatowe w Lipsku zapraszają na szkolenie dedykowane Pracownikom Wydziałów Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostw Powiatowych i Miast na prawach powiatu.

Szkolenie to odbędzie się 30 maja 2019 roku w sali konferencyjnej (I piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku, ul. Rynek 1.

Ochrona gruntów rolnych i leśnych to problematyka znajdująca się poza głównym nurtem omawianych często problemów – jednak nie mniej ważna. Szczególnie z powodu nieustającego rozwoju przemysłu oraz budownictwa mieszkalnego, ze zjawiskiem suburbanizacji na czele.

Ponadto rekultywacja terenów po eksploatacji kopalin, a więc zagadnienia związanego nieodzownie z tematem szkolenia, była przedmiotem kontroli NIK (wyniki zostały upublicznione 12 lutego 2019 r.). Z tego raportu wyłania się szereg różnych nieprawidłowości.

Proponowane szkolenie ma na celu z jednej strony przypomnienie podstawowych pojęć i rozwiązań, z drugiej omówienie praktycznych problemów w oparciu o orzecznictwo sądów. Celem szkolenia jest ugruntowanie dotychczasowej wiedzy uczestników, a także jej poszerzenie. W końcowym efekcie szkolenie powinno doprowadzić do zwiększenia się liczby decyzji wydawanych w tych sprawach niepodlegających uchyleniom oraz skuteczniejszego egzekwowania obowiązków wynikających z ustawy. Pośrednio powinno to doprowadzić do poprawy stanu otaczającego nas środowiska.

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są Członkami Związku Powiatów Polskich.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: www.zpp.pl/szkolenia

Na zgłoszenia oczekujemy do 27 maja br.

Zachęcamy do udziału!


Załączniki