Aktualności

14 czerwca 2019

Specjalny czerwcowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST

fotolia.pl

5 czerwca 2019 roku odbyło się specjalne posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST. Głównymi tematami były projekty: Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

KSRR

Projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego otrzymał pozytywną opinię – z uwagami do protokołu ze strony Związku Województw RP.

W trakcie dyskusji pojawiło się kilka podstawowych wątków. Pierwszym z nich była konieczność zaktualizowania delimitacji, na które powołuje się Strategia. Ze strony przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju padła deklaracja w przedmiocie wprowadzenia niezbędnych zmian w tym zakresie. Przedstawiciele samorządów województw zwracali uwagę przede wszystkim na to, że dokument znacząco ogranicza samodzielność regionów w prowadzeniu polityki rozwoju województwa. Szeroko dyskutowany był także problem obligatoryjnych obszarów strategicznej interwencji. Jarosław Komża, ekspert w Biurze ZPP podniósł problem wsparcia dla najmniejszych miast i miasteczek – w tym zakresie trwają rozmowy pomiędzy MIiR a resortem rolnictwa.

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Projekt ten otrzymał pozytywną opinię – ze zdaniem odrębnym Związku Województw RP. Z perspektywy samorządu powiatowego najważniejszą kwestią jest dopuszczenie opracowywania przyjmowania strategii rozwoju ponadlokalnego przez powiat i co najmniej jedną gminę – w pierwotnym ujęciu projektodawcy widzieli rolę powiatu w prowadzeniu polityki rozwoju w sposób bardzo ograniczony. Zupełnie niezrozumiały opór ze strony przedstawicieli Ministerstwa spowodował, że w obecnie procedowanej nowelizacji nie znajdą się rozwiązania dedykowane strategii rozwoju powiatu. Niemniej po pierwsze, nie będzie miało to żadnego wpływu na możliwość pozyskiwania środków unijnych, co zostało jasno zadeklarowane przez stronę rządową. Po drugie zaś, prace nad takowymi rozwiązaniami dedykowanymi mają mieć miejsce przy opracowywaniu projektu nowej ustawy, który będzie gotowy w 2020 roku. Ponadto dzięki zaangażowaniu ZPP udało się uniknąć bardzo niekorzystnych zmian w ustawie o samorządzie powiatowym w zakresie stowarzyszeń powiatowych (art. 75 ustawy powiatowej).

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.