Aktualności

20 czerwca 2019

Czerwcowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST

fotolia.pl

17 czerwca 2019 r. odbyło się regularne posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST. Poniżej krótkie omówienie najważniejszych wątków poruszonych na tymże posiedzeniu.

Czyste Powietrze

Na wniosek ZPP przedstawiciele resortu środowiska zaprezentowali aktualne dane na temat Programu oraz pomysły na usprawnienie jego obsługi. Pytanie Związku wynikało z tego, że w świetle danych docierających do Biura ZPP właściwe Wojewódzkie Fundusze w niektórych przypadkach proponują przeszkolenie pracowników Starostw Powiatowych w celu obsługi tego Programu.

Jeśli idzie o podstawowe informacje, to do tej pory złożono 60 tysięcy wniosków na kwotę 1,3 mld zł. Decyzje właściwych Zarządów Wojewódzkich dotyczyły ponad 20 tysięcy wniosków w ramach których to decyzji przyznano wsparcie w wysokości ok. 375 mln zł. WFOŚiGW i NFOŚiGW wiedzą, że muszą przyspieszyć – jak wiadomo do wydania w ramach Programu w ciągu 10 lat jest kwota 100 mld zł, a co za tym idzie obecne tempo nie gwarantuje pełnego jej wydania.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.