Nabór na stanowisko Specjalista w Dziale Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura ZPP – Sekretarz Redakcji Dziennika Warto Wiedzieć

Warszawa, 24 czerwca 2019 r.

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
OGŁASZA NABÓR Nr 1/19
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Specjalista w Dziale Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura ZPP – Sekretarz Redakcji Dziennika Warto Wiedzieć

 

Ilość stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Związek Powiatów Polskich poszukuje osoby na stanowisko specjalisty w Dziale Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura ZPP – Sekretarza Redakcji Dziennika Warto Wiedzieć.

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie obowiązków Sekretarza Redakcji portalu internetowego www.wartowiedziec.pl, w tym m.in.:
  • przygotowanie i realizacja planu wydawniczego Dziennika Warto Wiedzieć,
  • wyszukiwanie autorów opracowań specjalistycznych i autorskich zamieszczanych w Dzienniku Warto Wiedzieć,
  • przygotowywanie autorskich artykułów prasowych,
  • przeprowadzanie wywiadów o tematyce samorządowej,
  • dobór zdjęć do artykułów,
  • współpraca w przygotowaniu i prowadzenie projektu wydawniczego specjalnych numerów (drukowanych) Dziennika Warto Wiedzieć,
  • obsługa patronatów Dziennika Warto Wiedzieć,
 • współredagowanie innych stron informacyjnych prowadzonych przez ZPP,
 • prowadzenie wywiadów telewizyjnych na potrzeby Telewizyjnego Portalu Szkoleniowo-Edukacyjnego (http://tv.zpp.pl),
 • obsługa social media Dziennika Warto Wiedzieć oraz Związku Powiatów Polskich.
 • przygotowywanie konferencji prasowych i współpraca z mediami,
 • obsługa medialna wydarzeń organizowanych przez ZPP,
 • udział w posiedzeniach i przygotowywanie relacji z: prac zespołów i sesji plenarnej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, konferencji, forów i innych wydarzeń,
 • udział w charakterze uczestnika/prelegenta w konferencjach, szkoleniach, forach organizowanych przez ZPP,
 • współpraca przy przygotowywaniu sprawozdań z działalności ZPP oraz publikacji wydawanych przez Związek,
 • przygotowywanie publikacji dotyczących tematyki samorządowej.

Kluczowe wymagania:

Kompetencje wymagane (kryteria dostępu):

 • wykształcenie wyższe,
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie: poczta elektroniczna, przeglądarka internetowa, edytor tekstów,
 • doświadczenie w pisaniu tekstów,
 • prawo jazdy kat. B.

Kompetencje pożądane (kryteria oceny):

 • wykształcenie wyższe – dziennikarskie, PR, marketing, prawnicze lub ekonomiczne,
 • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, własna działalność gospodarcza) w pracy dziennikarskiej,
 • doświadczenie w pracy redakcyjnej, w tym w zakresie procesu wydawniczego,
 • bardzo dobra znajomość zasad pisowni, w tym: ortografii, interpunkcji, gramatyki,
 • znajomość środowiska samorządowego, prawa samorządu terytorialnego oraz prawa prasowego,
 • zaawansowana znajomość MS Word,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia mediów społecznościowych (w tym własnych) lub/i bloga,
 • umiejętność kierowania pracą zespołu.


Kompetencje dodatkowe:

 • komunikatywność w mowie i piśmie,
 • odpowiedzialność, samodzielność, dokładność i zaangażowanie,
 • bardzo dobra organizacja pracy, terminowość,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • asertywność,
 • umiejętność wystąpień publicznych,
 • chęć i gotowość do nauki.

Warunki pracy i płacy:

 • umowa o pracę na czas nieokreślony (z możliwością poprzedzenia umową na okres próbny),
 • wymiar czasu pracy: 1 etat,
 • miejsce wykonywania pracy: Warszawa,
 • charakter pracy: praca wykonywana w systemie zadaniowego czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • przesłanie 3 przykładowych własnych tekstów .

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kadry@zpp.pl lub w wersji papierowej na adres:

Biuro Związku Powiatów Polskich
ul. Długosza 63/2
33-300 Nowy Sącz

z dopiskiem „KADRY – nabór 1/19

w terminie do 17 lipca br. do godz. 14:00 (liczy się data wpływu).

 

Wstępna weryfikacja kompetencji wymaganych i pożądanych następuje w oparciu o życiorys i kwestionariusz osobowy. W trakcie rekrutacji lub przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu kandydat może zostać zobowiązany do udokumentowania danych osobowych, o których mowa w art. 22 (1) §1 Kodeksu pracy.

 


Załączniki