Aktualności

26 czerwca 2019

Echa z posiedzenia Zespołu Finansów KWRiST

fotolia.pl

W ostatni wtorek odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Dyskusję zdominowały dwa projekty: projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne oraz projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zwolnienie z PIT dla osób poniżej do 26 r.ż.). Ponieważ oba projekty mają negatywny wpływ na dochody samorządów z udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, zostały przez Zespół opiniowane negatywnie.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.