Aktualności

17 lipca 2019

Lipcowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST

fotolia.pl

15 lipca 2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST. Obrady zdominowały projekty dwóch nowelizacji: ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Transport kolejowy, Fundusz Kolejowy

W tym przypadku wątpliwości wciąż budzi uzależnienie możliwości wystąpienia o środki na inwestycje taborowe z Funduszu Kolejowego od zrealizowania przez samorząd województwa przewozów określonych w „ministerialnym” planie transportowym. Ponadto znak zapytania stoi nad umożliwieniem realizowania przez samorząd województwa przewozów na terenie innego regionu, ograniczonym kryterium odległościowym (30 km).

Prawo o ruchu, czyli do zgody daleko

Projekt jest procedowany w iście ekspresowym tempie. Jak wynika z informacji przekazanych przez przedstawicieli resortu infrastruktury, projekt był równolegle do przesłania do KWRiST był przekazany na Stały Komitet Rady Ministrów.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.