Produkcja 10 filmów promujących projekty partnerstwa publiczno-prywatnego – postępowanie w trybie zasady konkurencyjności

Informujemy, że na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1197404 Związek Powiatów Polskich opublikował ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wybór wykonawcy zamówienia „Produkcja 10 filmów promujących projekty partnerstwa publiczno-prywatnego”.

Termin składnia ofert upływa 5 sierpnia 2019 r. o godzinie 14.00.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Rozwój Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.