Aktualności

16 września 2019

Związek Powiatów Polskich rozpoczyna współpracę z Wolters Kluwer Polska

16 września 2019 roku w Warszawie podczas posiedzenia Zarządu ZPP podpisane zostało porozumienie o wzajemnej współpracy Wolters Kluwer Polska ze Związkiem Powiatów Polskich.

W ramach współpracy merytorycznej planujemy wymianę wiedzy i doświadczeń, które przyczynią się do lepszego działania samorządów i rozwiązywania istotnych dla nich problemów. Wspólnie będziemy realizować m.in. działania edukacyjne, rozwijać przydatne powiatom i ich mieszkańcom systemy oraz narzędzia, jak również dostarczać wiedzę ekspercką.

- Nieustanne zmiany w prawie oraz nowe zadania nakładane na jednostki samorządu terytorialnego stawiają przed powiatami olbrzymie wyzwania. W związku z tym zdobycie rzetelnej i aktualnej wiedzy prawnej to nie postulat – to już konieczność.
Jesteśmy partnerem samorządów od ponad 25 lat i nieustannie reagujemy na ich potrzeby oraz sugestie. Z radością podejmujemy więc współpracę ze Związkiem Powiatów Polskich. Jestem przekonana, że nasza unikalna wiedza, innowacyjne narzędzia oraz doradztwo ekspertów LEX nie tylko przyniosą korzyści naszym partnerom z samorządów, ale również tysiącom mieszkańców w całym kraju.
- mówi Alicja Pollesch, Dyrektor Strategiczny oraz Członek Zarządu Wolters Kluwer Polska.

- Wyrażam wielką radość z powodu podpisania listu intencyjnego z Wolters Kluwer Polska. Liczę, że nasza współpraca pozwoli na rzetelną wymianę wiedzy i doświadczeń. Mam także nadzieję, że wspólne działania doprowadzą do rozpowszechnienia informacji ważnych dla powiatów oraz że uda nam się zgodnie i owocnie działać na polu edukacyjnym i konferencyjno-szkoleniowym. - mówi Andrzej Płonka, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich.


Związek Powiatów Polskich skupia 307 powiatów, w tym również miast na prawach powiatów. Jako jedna z najbardziej powszechnych ogólnopolskich organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego, od początku swojego istnienia, stawia sobie za cel wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obronę wspólnych interesów powiatów i miast na prawach powiatu, a także kształtowanie wspólnej polityki.

Wolters Kluwer Polska jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnego lidera w dziedzinach profesjonalnej informacji, oprogramowania i usług dla branży prawniczej, administracji publicznej, biznesu, opieki zdrowotnej oraz obszaru compliance. Pomaga swoim klientom w podejmowaniu codziennych decyzji, poprzez eksperckie narzędzia łączące głęboką wiedzę merytoryczną z zaawansowaną technologią i usługami.