Aktualności

16 września 2019

Związek Powiatów Polskich nawiązał współpracę z Wyższą Szkołą Bankową w Warszawie

16 września podczas posiedzenia Zarządu ZPP został podpisany list intencyjny pomiędzy Związkiem Powiatów Polskich a Wyższą Szkołą Bankową w Warszawie.

Wsparcie Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie przez Związek przy organizacji studiów podyplomowych; organizacji wspólnych konferencji naukowych, seminariów naukowych i innych wydarzeń o podobnym charakterze; organizacji wspólnych szkoleń i kursów, w tym kursów organizowanych na zasadzie e-learningu; prowadzeniu i wspieraniu wymiany publikacji naukowych; organizacji staży i praktyk dla studentów Uczelni; a także wzajemne informowanie w swoich środowiskach o działaniach i przedsięwzięciach realizowanych przez drugą stronę - to część z zobowiązań wynikających z zawartego porozumienia.

Sygnatariusze wyrazili w ten sposób wolę nawiązania współpracy w zakresie działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej, wydawniczej i promocyjnej, związanych z problematyką funkcjonowania samorządu terytorialnego, zwłaszcza samorządu powiatowego i innowacji w zarządzaniu publicznym.