Aktualności

5 października 2019

Jak odpowiednio zarządzać oświatą? Uczestnicy GWD dyskutowali w Kielcach

fot. SP w Kielcach

Samorządowcy i uczestnicy Grupy Wymiany Doświadczeń spotkali się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach. Wymienili doświadczenia z zakresu zarządzania sektorem oświaty.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu zatytułowanego „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów - II etap” wdrażanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Związek Miast Polskich. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, a także przeanalizowania obecnej sytuacji.

Spotkanie otworzył starosta kielecki Mirosław Gębski. Następnie moderator GWD Zbigniew Czepelak wprowadził uczestników do tematyki spotkania. Z kolei wicestarosta kielecki Tomasz Pleban przedstawił złożoność problemów w zarządzaniu oświatą w powiecie kieleckim.

W dalszej części spotkania zaprezentowano także rozwiązania powiatu kieleckiego w zakresie zarządzania usługami oświatowymi w Obszarach 10 i 11, tj.: „Wsparcie uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów z trudnościami w nauce” i „Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych”. Podsumowany został też pilotaż „Modelu doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego”. Praktyczne wnioski płynące z jego realizacji przedstawiła Marta Skawska - dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.