Aktualności

2 października 2019

Uczestnicy GWD rozmawiali o wsparciu rodzin

Przedstawiciele gmin, miast i powiatów z różnych części Polski przyjechali do Bochni, aby rozmawiać na temat wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Spotkanie związane jest z realizowanym przez Związek Powiatów Polskich, projektem „System Monitorowania Usług Publicznych - wdrożenie SMUP".

- Spotkania w ramach wymiany doświadczeń są bardzo ważne. Pokazują, że pracownicy instytucji wspierających rodziny nie ograniczają się jedynie do obowiązkowych i standardowych działań kojarzonych z pomocą społeczną, a dzięki temu zarówno dzieci, jak i rodziny zastępcze mogą korzystać z dodatkowej pomocy – powitał uczestników spotkania Adam Korta Starosta Bocheński.

Celem projektu jest wdrożenie, przetestowanie oraz udostępnienie w domenie stat.gov.pl powszechnego systemu monitorowania świadczenia usług publicznych w postaci systemu bazodanowego.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.