Aktualności

19 października 2019

Partnerstwo na rzecz Rodzicielstwa Zastępczego – konferencja w województwie opolskim już w listopadzie

fotolia.pl

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Dobra Rodzina rozpoczęło projekt pod nazwą Partnerstwo na rzecz Rodzicielstwa Zastępczego w Województwie Opolskim. Przede wszystkim chodzi o poprawę jakości funkcjonowania pieczy zastępczej a także promocję rodzicielstwa zastępczego na terenie województwa opolskiego.

Projekt zakłada również prace w grupach roboczych, dzięki którym wypracowany zostanie model rodzin zastępczych i ich pozyskiwania. W planach jest również uruchomienie punktu wolontariatu.

Pod patronatem Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Stowarzyszenie wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza na konferencję, która odbędzie się 8 listopada br. w Domu Kultury przy ul. Skarbowej 10 w Kędzierzynie-Koźlu.

Podczas konferencji poruszone zostaną najważniejsze tematy i zagadnienia związane z kwestią Rodzicielstwa Zastępczego. Specjaliści podzielą się wiedzą z zakresu pedagogiki i psychologii. Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prelekcji m.in. na temat tożsamości rodziny zastępczej, możliwości rozwoju rodzicielstwa zastępczego czy czynników osobowych warunkujących zaangażowanie ojców zastępczych w realizację rodzicielskiej działalności w rodzinnych domach dziecka. Przedstawione zostaną też przykłady dobrych praktyk, odbędzie się również panel dyskusyjny.

W ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Dobra Rodzina planowane są też wspólne szkolenia pracowników PCPR i rodzin zastępczych w powiatach Województwa Opolskiego.


Załączniki