Aktualności

4 listopada 2019

Państwo dokłada samorządom zadań i zapomina o dochodach - wywiad z Prezesem Zarządu ZPP

Samorządowców szczególnie irytują zmiany, które dodają im obowiązków bez zapewnienia finansowania. A jeszcze bardziej gdy np. rząd obniża podatki, nie martwiąc się o dochody samorządów. A sprawy nie załatwia wyjaśnienie, że wpływy podatkowe rosną, bo wydatki samorządów jeszcze bardziej – mówi szef Związku Powiatów Polskich.

Katarzyna Kubicka-Żach: Samorządy są na etapie tworzenia budżetów. Czy pana zdaniem będą w tym roku miały z tym problemy? Jakie?

Andrzej Płonka, prezes zarządu Związku Powiatów Polskich: Można spodziewać się konieczności dalszego zwiększania udziału dochodów własnych w finansowaniu oświaty. W samorządach będących organami tworzącymi dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej może pojawić się konieczność pokrycia ujemnego wyniku finansowego tych jednostek, co w praktyce stawia takie samorządy w roli współfinansującego system ochrony zdrowia w Polsce.

W przypadku innych obszarów to wzrost płacy minimalnej – chociaż konieczny i potrzebny – również przekłada się na wzrost kosztów w samorządach. Wyższe płace w gospodarce to wzrost kosztów zamówień publicznych, ale również wyższe koszty zatrudniania pracowników samorządowych. Dodatkowo w przypadku płacy minimalnej samorządy będą musiały zmierzyć się z wyłączeniem z niej dodatku stażowego, a to z kolei będzie pociągało za sobą wzrost wynagrodzeń innych pracowników. W przeciwnym przypadku dojdzie do spłaszczenia wynagrodzeń, a w konsekwencji do odpływu specjalistów z administracji publicznej.

Dalsza część wywiadu na portalu Prawo.pl.