Aktualności

12 listopada 2019

I edycja konkursu "Innowacyjny samorząd"

Rusza pierwsza edycja konkursu „INNOWACYJNY SAMORZĄD”, organizowanego przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.

Jest to nowy projekt, w którym zostaną nagrodzone najbardziej nowatorskie rozwiązania wdrożone w jednostkach samorządowych. Zgłaszane projekty mogą mieć charakter innowacji technologicznych,  procesowych,  organizacyjnych, ekologicznych, społecznych, publicznych (komunalnych) oraz dotyczących instrumentów i usług wsparcia.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 24 stycznia 2020 r. przez formularz na https://innowacyjnysamorzad.pap.pl/

W konkursie przyznane zostaną nagrody w następujących kategoriach:

 1. miasta duże (powyżej 200 tys. mieszkańców)
 2. gminy miejskie
 3. gminy miejsko-wiejskie
 4. gminy wiejskie
 5. powiaty

Laureatów wybierze kapituła w składzie:

 • Jan Staniłko – dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, 
 • Daniel Baliński – dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,
 • Jacek Paziewski – dyrektor Biura Analiz i Projektów Strategicznych w Ministerstwie Cyfryzacji,
 • Andrzej Porawski – dyrektor biura Związku Miast Polskich,
 • Leszek Świętalski – sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP,
 • Rudolf Borusiewicz – dyrektor biura Związku Powiatów Polskich,
 • Jacek Krzemiński – redaktor naczelny samorzad.pap.pl,
 • prof. Stanisław Łobejko – Szkoła Główna Handlowa,
 • dr Tomasz Pilewicz – Szkoła Główna Handlowa.

Zwycięzcy konkursu „INNOWACYJNY SAMORZĄD” zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali, która odbędzie się 26 lutego 2020 r. w Sali pod Kopułą w  siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie.

Regulamin konkursu dostępny na https://innowacyjnysamorzad.pap.pl/

Kontakt:

Hanna Kollat-Skwira
Polska Agencja Prasowa S.A.
+48 22 509 24 56
+48 609 663 706
H.Kollat-Skwira@pap.pl