Aktualności

15 listopada 2019

Listopadowe posiedzenie Zespołu Zdrowia

fotolia.pl

W czwartek, 14 listopada w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się posiedzenie Zespołu do sprawa Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST.

Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia spraw różnych. W pierwszej kolejności został poruszony temat stanu prac nad przepisami ustawy odnośnie chowania. Ministerstwo w tej sprawie udzieliło informacji, iż w tygodniu po zaprzysiężeniu rządu ruszy procedura legislacyjna a projekt ustawy zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Następnie omówiono problem stwierdzania zgonów i związaną z tą sprawą instytucją koronera. Zgodnie z zapewnieniami resortu projekt jest po pre-konsultacjach, departament prawny MZ zaakceptował treść. Niezwłocznie po zaprzysiężeniu rządu projekt zostanie skierowany do konsultacji międzyresortowych z terminem 30-dniowym.

Kolejno przystąpiono do omówienia projektów następujących rozporządzeń.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Do projektu tego zostały zgłoszone następujące uwagi (wraz z odpowiedziami Ministerstwa Zdrowia na nie): propozycja pozostawienia zapisu dotyczącego możliwości szkoleń prowadzonych przez pracodawcę w innych formach. Propozycja MZ – szkolenia organizowane przez pracodawcę, rezygnacja z maksymalnej liczby punktów, które można uzyskać za formy samokształcenia jak seminaria, warsztaty szkoleniowe, kongresy zjazdy, konferencje, sympozja naukowe. Propozycja MZ – rezygnacja z maksymalnej liczby punktów za seminaria i warsztaty; w pozostałych – limit. Ze względu na przesłanie nowej wersji projektu 2 dni przed posiedzeniem, ustalono że Zespół zaopiniuje projekt w trybie obiegowym.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.