Aktualności

29 listopada 2019

Koncesja na budowę i utrzymanie wiat przystankowych oraz innych elementów wyposażenia. Dobra praktyka PPP

Koncesja na budowę i utrzymanie wiat przystankowych oraz innych elementów wyposażenia to projekt zrealizowany w Warszawie oparty o model partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dzięki realizacji tego działania Warszawa zyskała nową, wysoką jakość uspójnionych elementów przestrzeni publicznej. Ujednoliceniu uległ również system reklamy zewnętrznej obecnej na nośnikach w wiatach przystankowych. Mieszkańcy codziennie mogą korzystać z nowoczesnych, oświetlonych wiat, dopasowanych do charakterystyki otoczenia. Obowiązek dbałości o bieżące utrzymanie wiat spoczywa na partnerze prywatnym, a całość inwestycji nie obciąża budżetu miasta, dzięki czemu można pozostałe środki przeznaczyć na kolejne przedsięwzięcia.

Więcej informacji zawarto w poniżej zamieszczonym filmie.


Film powstał w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z ogólnopolskimi stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – Związkiem Miast Polskich i Związkiem Powiatów Polskich, organizacją zrzeszającą przedsiębiorców – Konfederacją Lewiatan oraz organizacją pozarządową – Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.


Materiały wideo