Aktualności

28 listopada 2019

Relacja z listopadowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Kwestia wysokości subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego w kontekście zrealizowanych w latach 2018 i 2019 oraz planowanych na rok 2020 podwyżek płac nauczycielskich była głównym tematem dyskusji podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Posiedzenie odbyło się 27 listopada w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Posiedzeniu współprzewodniczyli: Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina.

Z ramienia Związku Powiatów Polski w posiedzeniu udział wzięli: Jan Grabkowski - Starosta Poznański, Lucyna Sokołowska - członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, Rudolf Borusiewicz - dyrektor biura ZPP oraz jego zastępca Grzegorz Kubalski.

O finansowaniu oświaty

Strona samorządowa zgłosiła wniosek o pisemne dane dotyczące kalkulacji subwencji oświatowej na 2020 rok. Temat jest kontynuacją dyskusji, która miała miejsce podczas poprzedniego posiedzenia KWRiST.

Pełna treść relacji dostępna jest na stronie Dziennika Warto Wiedzieć.