Aktualności

26 listopada 2019

Listopadowy Zespół ds. Administracji i Bezpieczeństwa Obywateli

We wtorek, 26 listopada br., odbyło się listopadowe posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W trakcie posiedzenia zespół uzgodnił projekty:

  • projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza
  • projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia
  • projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
  • projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej zostanie zaopiniowany przez plenum KWRiST ze względu na uwagę miasta Częstochowy dotyczącą przeniesienia zadań prowadzenia księgi orzeczeń lekarskich z sekretarza powiatowej komisji na pracownika średniego personelu medycznego, co może wydłużyć czas pracy komisji i spowodować niedokładne prowadzenie ksiąg. Korzystniejszym byłoby zatrudnienie kolejnego pracownika do tego zadania.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.