Aktualności

30 listopada 2019

Budowa parkingu podziemnego dwukondygnacyjnego wraz z częścią naziemną w poziomie terenu, niezbędną infrastrukturą na terenie Zespołu Hali Stulecia we Wrocławiu. Dobra praktyka PPP

Budowa parkingu podziemnego dwukondygnacyjnego wraz z częścią naziemną w poziomie terenu, niezbędną infrastrukturą na terenie Zespołu Hali Stulecia we Wrocławiu to efekt wdrożenia w praktyce modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Partnerem publicznym jest tu Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa.

Parking otwarto w sierpniu 2014 r. Jest on trzypoziomowy i zlokalizowany od wschodniej strony Hali Stulecia, jest czynny całą dobę i siedem dni w tygodniu, dozorowany i monitorowany. Łącznie oferuje 792 miejsca, w tym 30 miejsc dla niepełnosprawnych i 20 dla autokarów. Zabudowę na poziomie terenu stanowią: wyjścia z parkingu, pomieszczenia ochrony parkingu i informacji turystycznej oraz zadaszenia nad wjazdem i wyjazdem z parkingu.

Projekt został zrealizowany w formie koncesji na usługi i roboty budowlane przez Budimex Parking Wrocław, spółkę celową, zależną od Budimeksu.

Więcej informacji zawarto w poniżej zamieszczonym filmie.


Film powstał w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z ogólnopolskimi stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – Związkiem Miast Polskich i Związkiem Powiatów Polskich, organizacją zrzeszającą przedsiębiorców – Konfederacją Lewiatan oraz organizacją pozarządową – Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

 


Materiały wideo