Aktualności

1 grudnia 2019

Przebudowa Domu Opieki Społecznej w Kobylnicy na potrzeby ZOL oraz wykonywania zadań o charakterze komplementarnym. Dobra praktyka PPP

Przebudowa Domu Opieki Społecznej w Kobylnicy na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz wykonywania zadań o charakterze komplementarnym to efekt wdrożenia w praktyce modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ten projekt był jednym z pierwszych przedsięwzięć zrealizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Zarówno gmina, jak i partner prywatny musieli samodzielnie wypracować optymalne rozwiązanie z uwagi na brak podobnych projektów i odpowiednich kompetencji w tamtym czasie w środowisku samorządowym.

Więcej informacji zawarto w poniżej zamieszczonym filmie.


Film powstał w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z ogólnopolskimi stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – Związkiem Miast Polskich i Związkiem Powiatów Polskich, organizacją zrzeszającą przedsiębiorców – Konfederacją Lewiatan oraz organizacją pozarządową – Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.


Materiały wideo