Aktualności

3 grudnia 2019

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku. Dobra praktyka PPP

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku to efekt wdrożenia w praktyce modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Przedmiot przedsięwzięcia zakładał realizację inwestycji obejmującej zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej 27 obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta, mającej na celu zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej, a także utrzymanie tych obiektów, zarządzanie źródłami i sieciami ciepła oraz energii elektrycznej wewnątrz budynków w zakresie przeprowadzonej modernizacji przez okres obowiązywania umowy o PPP. Zakres modernizacji uwzględniał prace remontowe oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach, gdzie tego typu rozwiązania przyniosą rezultat w postaci uzyskania oszczędności na poziomie gwarantującym pełną spłatę wynagrodzenia partnera prywatnego z tych środków.

Więcej informacji zawarto w poniżej zamieszczonym filmie.


Film powstał w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z ogólnopolskimi stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – Związkiem Miast Polskich i Związkiem Powiatów Polskich, organizacją zrzeszającą przedsiębiorców – Konfederacją Lewiatan oraz organizacją pozarządową – Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.


Materiały wideo