Aktualności

5 grudnia 2019

Energomodernizacja budynków na osiedlu Juliusz stanowiących zasób lokalowy miasta Sosnowiec wraz z wieloletnim zarządzaniem gospodarką cieplną. Dobra praktyka PPP

Energomodernizacja budynków na osiedlu Juliusz stanowiących zasób lokalowy miasta Sosnowiec wraz z wieloletnim zarządzaniem gospodarką cieplną to efekt wdrożenia w praktyce modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Założeniem przedsięwzięcia, które nie korzysta z żadnych środków dotacyjnych UE, było wykonanie zadania inwestycyjnego w zakresie energomodernizacji 22 budynków mieszkalnych oraz budynku żłobka będących w zasobach Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych, zlokalizowanych na osiedlu Juliusz w Sosnowcu, polegającego na wykonaniu i zarządzaniu wewnętrzną siecią grzewczą centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zintegrowaną w ramach jednego systemu automatycznego sterowania gospodarką cieplną. Podmiotem publicznym był Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu, a partnerem prywatnym Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. Wynagrodzenie partnera prywatnego przybrało formę cyklicznych płatności uiszczanych przez podmiot publiczny (opłata za dostępność).

Więcej informacji zawarto w poniżej zamieszczonym filmie.


Film powstał w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z ogólnopolskimi stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – Związkiem Miast Polskich i Związkiem Powiatów Polskich, organizacją zrzeszającą przedsiębiorców – Konfederacją Lewiatan oraz organizacją pozarządową – Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.


Materiały wideo