Aktualności

6 grudnia 2019

Modernizacja oświetlenia ulicznego. Dobra praktyka PPP

Modernizacja oświetlenia ulicznego to efekt wdrożenia w praktyce modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Przedmiotem projektu był remontu oświetlenia drogowego na terenie Miasta Ząbki w ramach, którego wymieniono oprawy oświetleniowe na nowoczesne LED, zostały również wymienione najbardziej wyeksploatowane wysięgniki na których są montowane oprawy, pozostałe zostały zabezpieczone antykorozyjnie. Projekt zakładał wykorzystanie istniejącej na terenie miasta infrastruktury słupowej i sieciowej.

Więcej informacji zawarto w poniżej zamieszczonym filmie.


Film powstał w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z ogólnopolskimi stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – Związkiem Miast Polskich i Związkiem Powiatów Polskich, organizacją zrzeszającą przedsiębiorców – Konfederacją Lewiatan oraz organizacją pozarządową – Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.


Materiały wideo