Aktualności

12 grudnia 2019

Grudniowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST

9 grudnia 2019 r. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Posiedzenie zdominowały następujące wątki: projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040) odsunięcie wejścia w życie przepisów dot. kar za nieprzerejestrowanie (czy też ściślej: niezgłoszenie nabycia lub zbycia) oraz wysokość opłat za rejestrację jachtów

PEP2040

Dyrektor Tomasz Świetlicki z Ministerstwa Aktywów Państwowych wstępnie zaprezentował projekt Polityki. Co ciekawe, w toku wypowiedzi poinformował o tym, że nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej ma nastąpić w styczniu 2020 roku. Nie jest wykluczone, że dział energia znajdzie się we właściwości Ministra Klimatu. Marta Kocon z tego samego resortu zauważyła np. że w poprzedniej wersji projektu celem był udział węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej na poziomie 60%, a nowy projekt zakłada 56-60%.

Dalsza część realcji w Dzienniku Warto Wiedzieć.