Nabór na stanowisko Inspektor/Specjalista w Dziale Współpracy, Informacji, Analiz i Programów - przedłużenie terminu zgłoszeń

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
OGŁASZA NABÓR Nr 3/19
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Inspektor/Specjalista w Dziale Współpracy, Informacji, Analiz i Programów

 

Ilość stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Nowy Sącz

Praca na ww. stanowisku wiąże się z koniecznością odbywania krajowych podróży służbowych.

 

Zakres obowiązków:

 • pozyskiwanie danych dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu  terytorialnego, ich jednostek podległych i zależnych - zarówno ze źródeł ogólnodostępnych jak i w drodze wypełnianych przez nich ankiet,
 • prowadzenie analizy danych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • przygotowywanie publikacji, sprawozdań i raportów z analiz oraz innych opracowań dotyczących realizacji usług publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki podległe i zależne,
 • uczestnictwo w projekcie System Monitorowania Usług Publicznych,
 • prowadzanie monitoringu realizacji usług publicznych przez powiaty i miasta na prawach powiatu, między innymi przy wykorzystaniu Systemu Analiz Samorządowych czy powstającego Systemu Monitorowania Usług Publicznych,
 • tworzenie i utrzymywanie baz danych,
 • tworzenie koncepcji budżetów na potrzeby przygotowywanych i wdrażanych projektów,
 • przygotowywanie artykułów do Dziennika Warto Wiedzieć w powyższym zakresie tematycznym.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość statystyki matematycznej,
 • zaawansowana obsługa arkusza kalkulacyjnego,
 • gotowość do obywania krajowych podróży służbowych,
 • prawo jazdy kat. B.


 

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w prowadzeniu badań społecznych,
 • wiedza z zakresu finansów publicznych,
 • zdolności analityczne oraz umiejętność logicznego myślenia,
 • dobra organizacja pracy własnej.


 

Kompetencje dodatkowe:

 • znajomość zasad pisowni, w tym: ortografii, interpunkcji, gramatyki,
 • komunikatywność w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • odpowiedzialność, samodzielność, dokładność i zaangażowanie,
 • bardzo dobra organizacja pracy, terminowość,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • asertywność,
 • chęć i gotowość do nauki.

Warunki pracy i płacy:

 • umowa o pracę na czas nieokreślony (z możliwością poprzedzenia umową na okres próbny),
 • wymiar czasu pracy: 1 etat,
 • miejsce wykonywania pracy: Nowy Sącz

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kadry@zpp.pl lub w wersji papierowej na adres:

Biuro Związku Powiatów Polskich
ul. Długosza 63/2
33-300 Nowy Sącz

z dopiskiem „KADRY – nabór 3/2019

w terminie do 30 grudnia 2019 r. do godz. 14:00 (liczy się data wpływu).

Wstępna weryfikacja kompetencji wymaganych i pożądanych następuje w oparciu o życiorys i kwestionariusz osobowy. W trakcie rekrutacji lub przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu kandydat może zostać zobowiązany do udokumentowania danych osobowych, o których mowa w art. 22 (1) §1 Kodeksu pracy.

 


Załączniki