Aktualności

1 lutego 2020

Relacja ze styczniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Kwestia magazynowania odpadów i wywozu śmieci, obowiązek zgłaszania zakupionych pojazdów a także projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych to główne tematy poruszane podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Posiedzenie odbyło się 29 stycznia 2020 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Wyjątkowo, posiedzeniu w zastępstwie Pawła Szefernakera przewodniczyła Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu. W tym roku nastąpiła również zmiana na stanowisku współprzewodniczącego ze strony samorządowej – Krzysztofa Żuka zastąpił Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

Z ramienia Związku Powiatów Polski w posiedzeniu udział wzięli: Jan Grabkowski - Starosta Poznański, Lucyna Sokołowska - członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, Rudolf Borusiewicz - dyrektor biura ZPP oraz jego zastępca Grzegorz Kubalski.

Na początku posiedzenia wskazani zostali nowi członkowie i przedstawiciele do Rady Pomocy Społecznej, Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji a także do Komisji Heraldycznej.

Pełna relacja z prac Komisji dostępna jest w Dzienniku Warto Wiedzieć.