Aktualności

30 stycznia 2020

Związek Powiatów Polskich i Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego podpisały list intencyjny

28 stycznia 2020 roku podczas posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich w Warszawie podpisany został list intencyjny pomiędzy ZPP a Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. - To nie tylko podpisanie listu dla samego podpisania, ale to istotny etap realizacji wspólnych zadań – mówił profesor Sławomir Sprawski, Dyrektor Instytutu Historii UJ, reprezentujący uczelnię podczas podpisywania listu. 

Podpisanie listu intencyjnego to istotne zbliżenie środowiska nauki i edukacji ze środowiskiem praktyki samorządowej. Podpisanie powyższego dokumentu pozwoli na owocne wykorzystanie zasobów i potencjału, który przez lata z powodzeniem wypracowały obie ze stron.

Zakładana współpraca będzie odbywać się w zakresie działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej, wydawniczej i promocyjnej, związanych z problematyką funkcjonowania samorządu terytorialnego, zwłaszcza samorządu powiatowego, a także jego historii i tożsamości lokalnej. Obie strony zadeklarowały także, że realizacja wspólnych działań następować będzie w formie rozmaitych inicjatyw i projektów skierowanych do powiatów i środowiska naukowego.

List intencyjny z ramienia Związku Powiatów Polskich został podpisany przez Prezesa Andrzeja Płonkę.