Aktualności

3 lutego 2020

Konferencja dotycząca szpitali, 17 lutego br., Senat RP

20 listopada 2019 roku Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w sprawie odpowiedzialności finansowej jednostek samorządu terytorialnego za stratę netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

W związku z powyższym Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP, przy współpracy m.in. ze Związkiem Powiatów Polskich oraz Związkiem Miast Polskich organizuje konferencję poświęconą m.in. ww. orzeczeniu.

W agendzie przewiduje się m.in. wystąpienie Marszałka Województwa Mazowieckiego jako wnioskodawcy do Trybunału Konstytucyjnego, prezentację Prezydenta Grudziądza nt. kondycji miejskiej lecznicy jako studium przypadku, które wiąże się z orzeczeniem, jak również dyskusję z udziałem przedstawicieli nauki prawa oraz korporacji samorządowych, dla których istotne jest ww. orzeczenie. Szczegółowy program konferencji zamieszczony zostanie w terminie późniejszym.

Konferencja odbędzie się 17 lutego br. (poniedziałek) w sali 217 gmachu Senatu RP. Rozpoczęcie o godz. 9:00.

Na konferencję zapraszamy starostów i prezydentów miast na prawach powiatu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Wymagana jest jednak konieczna rejestracja przy wykorzystaniu elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: https://zpp.pl/szkolenia

Na zgłoszenia oczekujemy do 10 lutego br.


Załączniki