Aktualności

14 lutego 2020

Przedstawiciele ZPP w nowej kadencji Europejskiego Komitetu Regionów

fot. EKR

Od 26 stycznia 2020 roku do 25 stycznia 2025 roku potrwa rozpoczęta właśnie kadencja Europejskiego Komitetu Regionów. 11 lutego 2020 roku w Brukseli odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja plenarna. Na pierwszej sesji plenarnej członkowie wybierają nowego przewodniczącego, nowego pierwszego wiceprzewodniczącego i nowe Prezydium.

Członków Komitetu Regionów a także – w takiej samej liczbie – ich zastępców mianuje Rada Unii Europejskiej. Od nowej kadencji w związku z Brexitem Komitet zostanie zmniejszony z 350 do 329 członków. Do tego dochodzi taka sama liczba ich zastępców.

Polska delegacja w Komitecie Regionów informuje na forum Unii Europejskiej o kwestiach, które są istotne dla władz lokalnych i regionalnych w Polsce. Prezentują również na forum Unii Europejskiej stanowiska władz lokalnych i regionalnych wobec ustawodawstwa UE. Polscy członkowie aktywnie uczestniczą w procesie legislacyjnym UE, przygotowując opinie i rezolucje, których sporządzenia KR podejmuje się z inicjatywy własnej. Organizują też imprezy związane z KR-em i posiedzenia polityczne w swoich miastach i miejscowościach.

Delegacja krajowa spotyka się przed każdą sesją plenarną, by omówić najważniejsze kwestie oraz ustalić wspólne stanowisko i działania. Na te spotkania zapraszani są prelegenci z instytucji europejskich, polskiego rządu, a także rozmaici eksperci, by przedstawić aktualne zagadnienia, najistotniejsze dla działań delegacji związanych z programem politycznym UE.

Każdy członek może być również członkiem grupy politycznej w ramach Komitetu Regionów. Obecnie w Komitecie Regionów działa pięć grup politycznych reprezentujących szereg poglądów politycznych: Europejska Partia Ludowa (PPE), Partia Europejskich Socjalistów (PES), Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE), Przymierze Europejskie (EA) oraz Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (EKR). Członkowie mogą również zadecydować, że nie będą należeć do żadnego ugrupowania (członkowskie niezrzeszeni).

Wszyscy polscy członkowie są wyłanianymi w wyborach przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych. W skład delegacji polskiej wchodzi:

 •        dziesięciu członków i dziesięciu zastępców członków ze Związku Województw RP;
 •        trzech członków i trzech zastępców ze Związku Powiatów Polskich;
 •        trzech członków i trzech zastępców ze Związku Miast Polskich;
 •        dwóch członków i dwóch zastępców z Unii Metropolii Polskich;
 •        dwóch członków i dwóch zastępców ze Związku Gmin Wiejskich RP;
 •        jeden członek i jeden zastępca z Unii Miasteczek Polskich.

Przedstawicielami Związku Powiatów Polskich w nowej kadnecji Europejskiego Komitetu Regionów są:

 • Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego
 • Ludwik Węgrzyn – radny Rady Powiatu Bocheńskiego
 • Mariusz Frankowski – radny Rady m.st. Warszawy

Zastępcami przedstawicieli są:

 • Joachim Smyła – Starosta Lubliniecki
 • Marek Tramś – radny Rady Powiatu Polkowickiego
 • Robert Godek – radny Rady Powiatu Strzyżowskiego