Aktualności

20 lutego 2020

MEN pracuje nad procedurą składania wniosków z tytułu wzrostu zadań oświatowych

Związek Powiatów Polskich w dalszym ciągu monitoruje kwestię możliwości wykorzystania danych z systemu informacji oświatowej do wyliczania skali wzrostu zadań oświatowych.

Dotychczasowe działania w tym temacie opisane zostały tutaj.

Po styczniowym Zespole ds. Edukacji, Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć pisemnie ustosunkował się do poruszonej przez ZPP kwestii. Jak wskazał w podziale środków rezerwy 0,4% w roku 2020 z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych będą wykorzystane dane zgromadzone w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej. W związku z tym jednostki samorządu terytorialnego nie będą musiały pozyskiwać tych danych ze szkół i placówek co było procesem czasochłonnym i podatnym na błędy.

W odpowiedzi na powyższe pismo, Związek Powiatów Polskich zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie jeszcze jednej wątpliwości. Bowiem z powyższego nie wynika, czy w związku z chęcią pozyskania środków z rezerwy na opisywany cel, jednostki samorządu terytorialnego będą musiały dopełnić jakichś formalności, czy też już cała procedura będzie miała charakter zautomatyzowany.

Stąd też ZPP poprosił o wskazanie jak będzie wyglądał proces aplikowania przez jednostki samorządu terytorialnego o środki z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2020 z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.