Aktualności

20 lutego 2020

Zespół ds. Edukacji KWRiST. Wstępna dyskusja o podziale rezerwy

fotolia.pl

Posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, które odbyło się 19 lutego 2020 r. polegało w ogromnej mierze na wstępnej dyskusji nad kryteriami podziału rezerwy subwencji oświatowej na rok 2020. Dyskutowano też nad zmianą sposobu składania wniosków o środki z rezerwy subwencji na z uwagi na wzrost zadań oświatowych, o czym szerzej pisaliśmy tutaj.

Kryteria podziału, czyli czas to pieniądz

Na wstępie dyr. Jerzy Jakubczuk z Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym MEN poinformował, że w 2020 r. do podziału w ramach rezerwy będzie ok. 250 mln zł – kwota ta będzie ostatecznie potwierdzona w drugiej połowie marca 2020 r., po zakończeniu prac nad budżetem. Być może będą też pewne dodatkowe środki, natomiast stoją one cały czas pod znakiem zapytania. J. Jakubczuk przypomniał także o tym, że w świetle lat ubiegłych dominują trzy rodzaje zadań:

  1. Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktycznie niezbędne do nauczania przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych;
  2. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych;
  3. Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dyr. Jakubczuka, w roku 2019 pozytywnie rozpatrzono prawie 4000 wniosków, a wsparcie otrzymało 2099 samorządów. Jak podkreślał przedstawiciel MEN, w ujęciu rok do roku w roku 2020 kwota rezerwy wzrośnie o ok. 30%. Ponadto dyr. Jakubczuk przekazał, że dla MEN w roku bieżącym priorytetem będzie dofinansowanie wzrostu zadań oraz dofinansowanie kosztów odpraw.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.