Aktualności

19 marca 2020

Sytuacja powiatowych podmiotów leczniczych prowadzonych w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – raport wstępny

Eksperci Związku Powiatów Polskich opracowali wstępny raport, którego celem jest zarysowanie sytuacji finansowej powiatowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dane ze szpitali za 2019 r. wciąż spływają, stąd docelowo dokument obejmie większą liczbą SP ZOZ-ów oraz zostanie poszerzony o powiatowe spółki prawa handlowego prowadzące szpitale.

Raport opracowano na podstawie danych ze sprawozdań MZ-03 za lata 2015-2019, przekazanych przez 100 powiatowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Z treścią raportu można zapoznać się poniżej.

 


Załączniki