Aktualności

19 maja 2020

„Zdrowie Człowiek Profilaktyka” – projekt dotyczący zdrowia publicznego

„Zdrowie Człowiek Profilaktyka” to projekt realizowany od 2013 roku, którego celem jest zwrócenie uwagi na aspekt zdrowia publicznego, zarówno w wymiarze centralnym jak i lokalnym.

Chodzi o to, by zwrócić uwagę na wielopłaszczyznowe korzyści wynikające z inwestycji w profilaktykę chorób zakaźnych w lokalnych społecznościach i w miejscach pracy.

Projekt będzie opierał się na cyklu e-spotkań, których tematem przewodnim będzie zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do wdrożenia działań zdrowotnych, w tym pozyskania środków z UE na ich realizację. Zarówno udział w spotkaniach, jaki i wszystkie materiały, narzędzia i konsultacje
eksperckie są bezpłatne. Nad merytoryczną stroną projektu czuwać będą przedstawiciele świata medycyny, Krajowi i Wojewódzcy Konsultanci Medyczni, przedstawiciele wojewódzkich i powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, eksperci Medycyny Pracy, eksperci ds. Funduszy Europejskich, eksperci ds. prawa, eksperci BHP oraz przedstawiciele samorządów i pracodawców.

Więcej informacji: www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl