Aktualności

22 maja 2020

Majowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST – geodezja, woda, drogi i zbywanie nieruchomości

15 maja 2020 r. odbyło się pierwsze w czasie epidemii zdalne posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST. W obradach Zespołu po raz pierwszy wziął udział jego nowy Współprzewodniczący ze Strony Rządowej – Minister Marcin Horała. W toku posiedzenia omówiono m.in. problematykę udostępniania numerów ksiąg wieczystych w Geoportalu, kwestię kar dla zarządców dróg za niedochowanie obowiązkom z ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Zahaczono także o przepisy dot. funkcjonowania spółek wodnych – powrót do tego wątku nastąpi na następnym posiedzeniu Zespołu.

Geoportal, czyli wszystko w rękach Prezesa UODO. Minister będzie reagował na próby przenoszenia odpowiedzialności na starostów

Na kanwie pisma Związku Powiatów Polskich „Sprawy różne” rozpoczęły się od dyskusji na temat publikowania numerów ksiąg wieczystych w Geoportalu. Jak wskazał dyr. Grzegorz Kubalski z Biura ZPP, Związek ma kilka wątpliwości w związku z tym sporem. Po pierwsze niepokój budzi to, że dwa organy centralne nie potrafią się najzwyczajniej w świecie dogadać. Po drugie wątpliwości wiążą się z próbą przerzucenia odpowiedzialności na powiaty – w związku z danymi zgromadzonymi w ewidencji gruntów i budynków. G. Kubalski zasygnalizował, że ZPP na poziomie merytorycznym podziela stanowisko wyrażane w tej sprawie przez Głównego Geodetę Kraju. Podkreślił przy tym, iż kluczowa jest szybka reakcja w postaci interwencji legislacyjnej, aby nie powstały rozbieżności co do praktyki stosowania przepisów.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.