Aktualności

17 czerwca 2020

Echa z posiedzenia Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST

16 czerwca br. odbyło się zdalne posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST w trybie zdalnym.

Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia licznych uwag zgłoszonych przez Unię Metropoli Polskich: brak przepisów pozwalających pracownikom całodobowych placówek pieczy instytucjonalnej przebywających w kwarantannie pracy z 100% wynagrodzeniem, brak przyjęcia jednolitych zasad w przepisach dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców, brak możliwości oddelegowania przez wojewodów personelu medycznego do izb wytrzeźwień prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz niekorzystne rozstrzygniecie dla osób będących w kwarantannie dot. 80% wynagrodzenia w sytuacji gdy miejscem kontaktu z potencjalnym zakażonym był zakład pracy.

Następnie poruszono potrzebę usprawnienia powiatowych urzędów pracy w związku z realizacją tarczy antykryzysowej. Resort przekazał informację o licznych błędach we wnioskach papierowych, z którymi borykały się PUP. Ponadto parę urzędów samoistnie skomplikowało sobie wypełnianie wniosków. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez resort  pożyczka dla przedsiębiorców ma być umarzana automatycznie, co spowoduje brak konieczności składania kolejnych dokumentów. Na 340 wszystkich PUP 290 zrealizowało już ponad 90% wniosków.  

Dalsza cześć relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.