Aktualności

17 czerwca 2020

Masz pytania dotyczące wyborów prezydenckich? Odpowie na nie specjalny słowniczek wyborczy

28 czerwca 2020 roku Polki i Polacy wybiorą prezydenta. Epidemia koronawirusa wymusiła zmiany w terminie a także sposobie przeprowadzenia wyborów. W związku z tą – niewątpliwie nową – sytuacją, głosowanie wciąż rodzi wiele pytań. Specjalny słowniczek wyborczy to przewodnik po wyborczych procedurach.

Prezydent zostanie wybrany w głosowaniu tradycyjnym, w lokalach wyborczych. Jednocześnie utrzymano także możliwość głosowania przez pełnomocnika a także – dla wszystkich, którzy wyrażą taką chęć - głosowania korespondencyjnego.

Reguły, wedle których organizowane będą te wybory określa ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego przyjęta przez Sejm 2 czerwca b.r. po uwzględnieniu części poprawek Senatu i tego samego dnia podpisana przez Prezydenta oraz ogłoszona w „Dzienniku Ustaw”.

Aby zapewnić wyborcom pełną informację o zbliżających się wyborach, Inicjatywa Edukacji Obywatelskiej stworzyła słowniczek wyborczy, w którym znajdują się odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z wyborami prezydenckimi.

Ze słowniczka dowiemy się między innymi kto może głosować korespondencyjnie i w jaki sposób wziąć udział w takim głosowaniu, w jaki sposób oddać ważny głos, jak będzie przebiegało głosowanie korespondencyjne za granicą czy też jaką rolę pełnią mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni.

Opracowanie autorstwa Beaty Tokaj i prof. Huberta Izdebskiego w klarowny sposób przedstawia zmiany istotne z punktu widzenia zarówno wyborców (w kraju i za granicą), jak i członków i członkiń komisji wyborczych, mężów zaufania i obserwatorów społecznych, administracji samorządowej, urzędów konsularnych i Poczty Polskiej.

ZPP wspiera powyższą inicjatywę uznając ją za niezwykle potrzebną dla wszystkich obywateli.

Treść słowniczka wyborczego można znaleźć na stronie: http://wybieramswiadomie.pl/wybory-prezydenckie-2020/