Aktualności

15 lipca 2020

Lipcowe posiedzenie Zespołu Zdrowia KWRiST

14 lipca br. miało miejsce zdalne posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST. Podczas posiedzenia omówione zostały bieżące problemy samorządów z jakimi borykają się w związku z trwającą epidemią oraz różne tematy nie związane bezpośrednio z Koronawirusem.

Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia kwestii zwolnienia z opłaty składek za ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz składka na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych za miesiące marzec – maj dla wszystkich szpitali. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia stwierdzili, że rozszerzenie tego zwolnienia na szpitale byłoby zbyt kosztowne. Zwolnienie określone w „tarczy covidowej” miało na celu ochronę miejsc pracy z uwagi na spadek przychodów wielu przedsiębiorców. Przedstawicielka Związku Powiatów Polskich mec. Bernadeta Skóbel wskazała, że zwolnienie związane było wyłącznie z liczbą osób zatrudnionych w danym podmiocie, dlatego szpitale nie mogły z niego skorzystać, a skorzystały na przykład placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Takie zwolnienia również dla szpitali, pomogłoby ustabilizować ich sytuację finansową.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.