Aktualności

23 lipca 2020

Relacja z lipcowego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

22 lipca – po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa – w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Głównymi tematami były: fundusz na wsparcie zadań inwestycyjnych jst, program budowy 100 obwodnic, ustalenie granic niektórych gmin i miast a także zmiana nazwy powiatu jeleniogórskiego.

Posiedzeniu przewodniczył Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a współprzewodniczył Sekretarz KWRiST Andrzej Porawski.

Z ramienia Związku Powiatów Polskich w obradach Komisji Wspólnej udział wzięli: Starosta Poznański Jan Grabkowski, Dyrektor Biura ZPP Rudolf Borusiewicz oraz Zastępca Dyrektora Biura Grzegorz Kubalski.

Obrady Komisji rozpoczęły się od wskazania składu Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – Związek Powiatów Polskich zgłosił panią Bernadettę Wąsik, natomiast Związek Województw RP pana Wnukowskiego.

Środki na inwestycje samorządowe

Strona samorządowa wyraziła swoją opinię na temat wniosku Ministerstwa Rozwoju o zaopiniowanie przez KWRiST w trybie obiegowym projektu uchwały RM w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zdaniem strony samorządowej przekazanie funduszy dla jst jest rozwiązaniem właściwym, gdyż przyczynia się do utrzymania osiągniętego wcześniej tempa rozwoju Polski, co bez tego wsparcia byłoby niemożliwe. Jednak przyjęte dziś rozwiązania, mające charakter doraźny, są obarczone pewnymi błędami. Strona samorządowa zalicza do nich: pominięcie w systemie wsparcia inwestycji samorządowych szczebla regionalnego, nieadekwatne obniżenie wsparcia dla miast na prawach powiatu – średnio 7% wydatków majątkowych do 12% dla pozostałych gmin, zaproponowanie bardzo niejednoznacznych kryteriów podziału drugiej transzy funduszu co de facto skutkuje całkowitą uznaniowością podejmowanych decyzji. Strona samorządowa wyraziła jednak nadzieję na podjęcie odpowiednich korekt w projekcie uchwały.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.