Aktualności

22 lipca 2020

Lipcowy Zespół ds. Edukacji KWRiST za nami

21 lipca br. w formie videokonferencji odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

W ramach spraw różnych strona samorządowa przedstawiła następujące zagadnienia:

  • możliwości zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020, w związku z jej niedoszacowaniem, którego podstawą jest nieuwzględnienie faktycznych kosztów podwyżek płac nauczycieli w latach 2017 – 2019 oraz w bieżącym roku od miesiąca września,
  • możliwości wprowadzenia przepisów pozwalających na zawieszenie wypłaty dodatku uzupełniającego w roku 2020, w związku ze zmianami w działaniu szkół w okresie epidemii,
  • możliwości zwiększenia nakładów na edukację w budżecie państwa na rok 2021 do poziomu średniej wysokości tego typu nakładów w Unii Europejskiej i krajach EOCD,
  • wynikach ewaluacji okresu nauczania zdalnego w okresie epidemii, wniosków MEN z tego tytułu oraz konkretnych podejmowanych działań,   które mogłyby wpływać na prowadzenie tego typu edukacji w kolejnym roku szkolnym.

Dlasza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.