Aktualności

29 lipca 2020

Specjalne posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST– tematem był publiczny transport zbiorowy

fot. pixabay.com

Na wniosek Związku Powiatów Polskich 24 lipca 2020 r. odbyło się specjalne posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Tematem posiedzenia był publiczny transport zbiorowy. Posiedzenie ma stanowić początek prac nad odpowiednim kierunkiem zmian ustawy o PTZ oraz wpłynąć na przyspieszenie uchwalenia nowelizacji – niepewność w tym obszarze jest bowiem jednym z kluczowych problemów przy organizacji transportu zbiorowego w Polsce. Posiedzenie składało się przede wszystkim z dwóch dużych wystąpień. Pierwsze wygłosił Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich, drugie dr Michał Wolański ze Szkoły Głównej Handlowej.

Jak jest i jak być powinno? – perspektywa samorządowa

Dyr. Kubalski zwrócił uwagę na to, że po dekadzie prac tak naprawdę nie mamy satysfakcjonujących efektów. Zaznaczył, że musimy pamiętać o tym, iż istnieją w kraju dwa różne światy – z perspektywy komunikacji publicznej – mianowicie komunikacja miejska oraz publiczny transport zbiorowy poza obszarami miast. Jak podkreślił G. Kubalski, z uwagi na obecny model proceduralny, aby osiągnąć określony efekt, tj. zawrzeć umowę z operatorem, idąc „normalną” ścieżką potrzebne są co najmniej dwa lata – dwa lata stabilności. Niestety jak wiadomo stabilnego prawa w tym obszarze nie ma, na dowód czego dyr. Kubalski przedstawił już regularne odsuwanie w czasie wejścia części przepisów ustawy. Ponadto przypomniał, że skala powiatowa jest naturalną skalą organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.