Aktualności

7 sierpnia 2020

Sytuacja finansowa powiatów i miast na prawach powiatu w związku z Covid-19 na przykładzie wpływów z PIT

Eksperci Związku Powiatów Polskich opracowali raport, którego celem jest zarysowanie sytuacji finansowej powiatów i miast na prawach powiatu w związku z Covid-19 na przykładzie wpływów z PIT.

Przedmiotem analizy objęto pierwsze półrocze 2020 roku i analogiczny okres w roku 2019. Wnioski nie napawają optymizmem.

Dane wykorzystane w raporcie dotyczące wpływów z PIT pochodzą z Ministerstwa Finansów.

Z treścią raportu można zapoznać się poniżej.


Załączniki