Aktualności

20 sierpnia 2020

Sierpniowe posiedzenie Zespołu Zdrowia KWRiST za nami

19 sierpnia br. odbyło się w trybie zdalnym posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST.

Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia tematów różnych. Pierwszym tematem był wniosek ZPP o udzielenie informacji w zakresie przedstawienia koncepcji zmian w działach klasyfikacji budżetowej, dotyczących pomocy społecznej, polityki zdrowotnej, rynku pracy oraz wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach projektu jaki realizowany jest przez ZPP, ZMP i GUS – System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP. Mec. Bernadeta Skóbel omówiła prezentacje, która przedstawiała propozycję zmian w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Zespół ustalił, że powróci do tematu w innym terminie, po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem.

Następnym tematem była zasadność dalszego utrzymywania w stanie gotowości szpitali jednoimiennych. Problem ten omówiony został na przykładzie Szpitala Rejonowego im. Dr. Józefa Rostka w powiecie raciborskim. W imieniu powiatu raciborskiego głos zabrał wicestarosta Marek Krupis, który podkreślał, że od ponad 4 miesięcy mieszkańcy powiatu pozbawieni są dostępu do szpitalnych świadczeń zdrowotnych na terenie Raciborza. Obecna sytuacja tj. przekształcenie wielospecjalistycznego szpitala w szpital monospecjalistyczny powoduje odejścia specjalistycznego personelu medycznego, w szczególności zaś doświadczonych lekarzy, którzy pozbawieni są możliwości wykonywania specjalistycznych operacji i zabiegów i czując się niepotrzebni odchodzą z pracy.  Potrzeba jest pilnego rozwiązania pozwalającego na opracowanie planu powrotu szpitali jednoimiennych do ich normalnego funkcjonowania, w czasie epidemii.

W odpowiedzi na problem wiceminister Józefa Szczurek – Żelazko wskazywała, iż problem jest obecnie omawiany w resorcie. Został powołany zespół specjalistów, który już wypracował wstępne rekomendacje oraz przygotowanie na druga falę COVID-19. Resort chce aby do walki z wirusem bardziej zaangażować oddziały zakaźne oraz placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Minister podkreślała, że sytuacja finansowa szpitali jednoimiennych jest znakomita.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.