Aktualności

21 sierpnia 2020

Konkurs Europejskie Nagrody Dziedzictwa / Nagrody Europa Nostra 2021

fot. http://www.europeanheritageawards.eu

European Heritage Awards/Europa Nostra Awards 2021 to najwyższe wyróżnienie Europy w dziedzinie dziedzictwa kulturowego, które m.in. identyfikuje i promuje najlepsze praktyki w zakresie ochrony i wzmacniania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, stymuluje transgraniczną wymianę wiedzy w Europie oraz zwiększa świadomość społeczną i docenienie dziedzictwa kulturowego Europy.

W konkursie wyróżniane są wybitne projekty konserwatorskie, innowacyjne badania, wieloletnie działania specjalistów i wolontariuszy na rzecz dziedzictwa oraz wyjątkowe inicjatywy w zakresie podnoszenia świadomości, szkolenia i edukacji.

W 2021 r. wyróżnionych zostanie 30 niezwykłych osiągnięć z całej Europy w zakresie dziedzictwa. Spośród nich 4 zwycięzców otrzyma Grand Prix z nagrodą pieniężną w wysokości 10 000 euro. Dodatkowo jeden zwycięzca otrzyma również Nagrodę Publiczności - Public Choice Award, przyznaną w ramach głosowania internetowego przeprowadzonego przez Europa Nostra –  Europejski Głos Społeczeństwa Obywatelskiego zaangażowany w Dziedzictwo Kulturowe (the European Voice of Civil Society committed to Cultural Heritage). Spośród złożonych wniosków przyznane zostaną również dwie nagrody specjalne ILUCIDARE za doskonałość w dziedzinie innowacji i stosunków międzynarodowych opartych na dziedzictwie. Ponadto nagrody te przyniosą zwycięzcom znaczne korzyści, w postaci większej (międzynarodowej) ekspozycji oraz zwiększoną liczbę odwiedzających i dalsze finansowanie.

Nagrody European Heritage Awards/Europa Nostra Awards, które zostały zapoczątkowane w 2002 r. i od tego czasu organizowane przez  Europa Nostra, są wspierane przez unijny program Kreatywna Europa (Creative Europe). Natomiast nagrody Specjalne ILUCIDARE są wspierane przez program badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” Unii Europejskiej.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 1 października br.

Formularze zgłoszeniowe i wytyczne dostępne są tutaj: www.europeanheritageawards.eu