Aktualności

26 sierpnia 2020

Sierpniowy Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST

25 sierpnia br. obradował Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podczas spotkania pozytywnie zaopiniowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od nagród przyznanych Powstańcom Warszawskimi i ich małżonkom.

Odnośnie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Zespół zdecydował, że pozytywnie oceni proponowane rozwiązania pod warunkiem, że ubytek podatku CIT ujęty w Ocenie Skutków Regulacji zostanie jednostkom samorządu terytorialnego zrekompensowany.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć