Aktualności

26 sierpnia 2020

Sierpniowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST

21 sierpnia 2020 roku odbyło się kolejne już zdalne posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Posiedzenie zdominowały: dyskusja na temat finansowania wykonywania zadań z zakresu geodezji, wstęp do prac nad projektem ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy oraz początek prac nad nowelizacją nowego PZP i częścią przygotowywanych do tej ustawy aktów wykonawczych.

Finansowanie zadań geodezyjnych – przeciwdziałajmy optymalizacjom, a co do dotacji…

Sprawa została podniesiona przez Związek Powiatów Polskich w związku ze stanowiskiem powiatów dolnośląskich w przedmiocie niedofinansowania wykonywania przedmiotowych zadań. ZPP przypomniał w piśmie o tym, że od lat wpływy z tytułu opłat za udostępnienie materiałów zasobu oraz dotacje nie bilansują kosztów. Równocześnie Związek podkreślił, że omawiane zadanie jest przecież zadaniem zleconym, a zatem znajduje do niego zastosowanie art. 49 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Biorący udział w posiedzeniu Starosta Głogowski, Jarosław Dudkowiak podkreślił, że większość samorządów dokłada do wykonywania zadań geodezyjnych, a od Głównego Geodety Kraju i Wojewódzkich Inspektorów płynie komunikat co do tego, że środki są wystarczające. Starosta wskazał, że brakuje ok. 50% środków, wynagrodzenia są zbyt niskie – co powoduje problemy kadrowe, a bez odpowiedniego finansowania geodezji nie będzie sprawnego procesu inwestycyjnego. Na problemy finansowe, ale również ogromne różnice w zakresie cyfryzacji geodezji pomiędzy poszczególnymi powiatami zwrócił uwagę Starosta Wałbrzyski, Krzysztof Kwiatkowski.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.