Aktualności

11 września 2020

Wsparcie finansowe oraz pomoc ekspercka dla samorządów w ramach EUCF

fot. pixabay.com

Każde polskie miasto i gmina może otrzymać od Unii Europejskiej pieniądze oraz pomoc w opracowaniu koncepcji inwestycyjnych w celu realizacji działań wskazanych w planach działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu. Jest to możliwe w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF) w wysokości do 60 tys. euro na pojedynczy wniosek. Dotyczy to zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych działań i usług niezbędnych do przygotowania koncepcji inwestycyjnej. Druga transza grantu (30%) zostanie wypłacona po weryfikacji opracowanej koncepcji.

Wnioskodawcy, którzy otrzymają dofinansowanie w ramach EUCF, wykorzystają całą kwotę do opracowania koncepcji inwestycyjnej. Będzie ona stanowiła pierwszy krok w kierunku opracowania kompleksowego planu biznesowego i finansowego. Oczekiwanym rezultatem jest przygotowana Koncepcja Inwestycyjna, np. dokument zawierający wszystkie informacje niezbędne do oceny projektu inwestycyjnego przez inwestorów i instytucje finansowe.

Instrument EUCF finansuje takie działania, jak przygotowanie studiów wykonalności, analizy rynkowe, analizy interesariuszy, analizy prawne, ekonomiczne i finansowe, czy też analizy ryzyka, które są niezbędne do opracowania koncepcji inwestycyjnej. Działania te mogą być realizowane przez pracowników lokalnej administracji lub ekspertów zewnętrznych.  Dotacja nie może bezpośrednio finansować samej inwestycji, a jedynie pokrywać koszty mobilizacji zasobów i dostępu do usług prowadzących do opracowania Koncepcji Inwestycyjnej.

Nadrzędnym celem funduszu jest zbudowanie źródła wiedzy merytorycznej na temat projektów w zakresie zrównoważonej energii, realizowanych w różnych miastach i gminach w całej Europie.

Obecnie trwa pierwsza tura składania wniosków, która zakończy się 2 października 2020 r. o godz. 17:00

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://eucityfacility.eu/. Pod tym samym adresem można złożyć wniosek online. Wnioskodawcy mogą się także skontaktować z ekspertem krajowym: ce.poland@eucityfacility.eu.

Partnerem projektu w Polsce jest Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC). Na stronie http://www.pnec.org.pl/pl/eucf można zapoznać się z materiałami oraz zapisem webinarium informacyjnego.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: eucityfacility.eu oraz zakładka FAQ.