Aktualności

14 września 2020

Wykonanie planowanego ryczałtu w szpitalach - stan po I połowie 2020 r.

Eksperci Związku Powiatów Polskich opracowali raport, którego celem jest przedstawienie wykonania planowanego ryczałtu w szpitalach po I połowie 2020 r.

Przedmiotem analizy objęto pierwsze półrocze 2020 roku.

Dane wykorzystane w raporcie pochodzą z Narodowego Funduszu Zdrowia, a zostały udostępnione Związkowi Powiatów Polskich przez Ministerstwo Zdrowia.

Z treścią raportu można zapoznać się poniżej.


Załączniki