Aktualności

15 września 2020

Przed nami podsumowanie konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2020”. Konferencja online już 23 września

Główną ideą konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2020. Samorząd jako pracodawca – Dialog społeczny dla godnej pracy” jest zidentyfikowanie dobrych praktyk opisujących starania różnych jednostek samorządy terytorialnego o zapewnienie godnej pracy i utrzymanie dobrych relacji pomiędzy pracodawcą, pracownikami i odbiorcami usług. Ogólnokrajowy konkurs zostanie podsumowany podczas specjalnej konferencji online, która odbędzie się 23 września 2020 roku.

Pandemia COVID-19 całkowicie zmieniła system dotychczasowej pracy i na nowo zdefiniowała pojęcie godnej pracy. Zatem szczególnie w tym czasie dobre praktyki w tej dziedzinie wydają się być niezbędne do wdrażania. Samorządy posiadające coraz więcej zadań nie są dostatecznie dofinansowywane, co rodzi problemy i napięcia. Konferencja realizowana jest w ramach projektu „Schematy Dialogu Społecznego Dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów”.

Konferencja odbędzie się 23 września w godzinach 10:00-13:00 za pośrednictwem platformy ZOOM.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane najlepsze praktyki dialogu społecznego zgłoszone do tegorocznej edycji konkursu oraz wyłonieni zostaną laureaci. Głos zabiorą także przedstawiciele lidera projektu z Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, partnerzy z Norweskiego Związku Pracowników Komunalnych - Fagforbundet oraz Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych - KS a także Ambasady Królestwa Norwegii.

Swój udział w konferencji można zgłaszać do 21 września 2020r. za pośrednictwem strony: https://www.miasta.pl/ankiety/odpowiedz/43