Aktualności

16 września 2020

Specjalne posiedzenie KWRiST w sprawie edukacji

15 września br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyło się specjalne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w sprawie edukacji. Dyskusja dotyczyła dwóch kwestii – funkcjonowania placówek oświatowych w czasie pandemii oraz finansowania zadań oświatowych.

Posiedzeniu przewodniczył Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Obrady rozpoczęto od wystąpienia Głównego Inspektora Sanitarnego, Jarosława Pinkasa. Podziękował dyrektorom szkół, rodzicom, samorządowcom za to, że dzieci mogły spokojnie wrócić do szkoły. Zaznaczył, że w połowie października można spodziewać się wzrostu zachorowań na koronawirusa ale według GIS nie będzie to stanowiło zagrożenia braku dostępu do opieki zdrowotnej. Zapewnił, że GIS stara się być kompresem na problemu generowane przez rodziców, dyrektorów szkół i nauczycieli. „Z tego, co wiemy nie ma problemów z dostępem do środków ochrony osobistej o ile są one potrzebne” – mówił.

Jako drugi głos zabrał Minister Edukacji Narodowej, Dariusz Piontkowski. W jego ocenie, powrót uczniów do szkół nie jest niczym wyjątkowym, podobne praktyki zastosowano w większości krajów europejskich. Minister Edukacji mówił też o dużych środkach finansowych, jakie rząd przeznaczył na funkcjonowanie oświaty w zasadzie od początku trwania pandemii. Obecnie placówki edukacyjne przestają zgłaszać zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej. Zdaniem Dariusza Piontkowskiego szkoły są dobrze przygotowane zarówno na system hybrydowy, jak i w pełni zdalny. Mówił też o ścieżce konsultacyjnej, jaką powinni przechodzić nauczyciele w przypadku podejrzenia zachorowania wśród uczniów. „Dziś z perspektywy dwóch tygodni funkcjonowania szkół widać, że pytań prawie już nie ma” – mówił. Zaprezentował też podstawowe zasady, którymi powinni kierować się rodzice i uczniowie.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.